DOTACE na fotovoltaiku

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Dotace je určena na pořízení a instalaci domácí solární fotovoltaické elektrárny propojené s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě, není to však podmínkou.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Kdo může žádat:

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
V současnosti dosahují zákazníci maximální možné dotace, což je 200 000 Kč.

Žadatelé ze strukturálně znevýhodněných regionů – z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje – mají zvýhodnění ve výši 10 %.

 

Fotovoltaika v kombinaci s EKOMOBILITOU

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní elektromobil a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální výše podpory je 15 000 Kč na jeden rodinný dům. Navíc vzniká nárok na BONUS ve výši 10 000 Kč, pokud budete současně žádat o fotovoltaiku a Ekomobilitu.

Kolik získáte:

  • Výše dotace až 200 000 Kč (FVE)
  • Výše dotace až 225 000 Kč (FVE + nabíjecí stanice elektromobilu + kombinační bonus).

„DOTACE vám vyřídíme zdarma.
Od vás budeme potřebovat pouze
několik údajů.“

3X PROČ

Fotovoltaika od nás

Ruce

Osobní přístup

Máme osobní přístup a dohled nad každým projektem. S námi máte jistotu kvalitního provedení do posledního detailu. Pracujeme s prověřenými komponenty a na provedení jsme zvlášť kritičtí.

Zelena

Dotaci vyřídíme za vás

Veškerou administrativu bereme na svá bedra, abychom vás co nejméně zatěžovali. Vyřídíme žádost o připojení k distribuční soustavě, projekční část, revizi a jako třešničku na dortu vám vyřídíme dotaci.

Pravítko

Řešení na míru

Nabízíme řešení na míru jak pro velké, tak i pro ty nejmenší projekty. Navrhujeme systémy tak, aby měly co nejkratší návratnost a nejlepší efektivitu.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.