dotace

Jaké jsou dotace na FVE?

Dotace je určena na pořízení a instalaci domácí solární fotovoltaické elektrárny propojené s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě, není to však podmínkou.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

Kdo může žádat:

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte:

  • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
  • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

V současnosti dosahují zákazníci maximální možné dotace, což je 205 000 Kč.

Žadatelé ze strukturálně znevýhodněných regionů – z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje – mají zvýhodnění ve výši 10 %.

Fotovoltaika v kombinaci s EKOMOBILITOU

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní elektromobil a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Maximální výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod a podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům. Navíc vzniká nárok na BONUS ve výši 10 000 Kč, pokud budete současně žádat o fotovoltaiku a Ekomobilitu.

Kolik získáte:

  • Výše dotace až 245 000 Kč (FVE + projektová podpora + jeden dobíjecí bod + kombinační bonus)
  • Výše dotace až 275 000 Kč (FVE + projektová podpora + dva dobíjecí body + kombinační bonus).
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.